Мегатрон Проникващ

Хидроизолация проникваща за бетонни конструкции
1 kg

Мегатрон Фугов

За херметизация на фуги, пукнатини, съединения, свързване, връзки
1 kg

Мегатрон Добавка

Хидроизолационна добавка за бетони и разтвори
1 kg

Мегатрон Пломба

За бързо спиране на напорните течове, когато други смеси се измиват с вода.
1 kg

Мегатрон Обмазка

Хидроизолацията на бетонни, тухлени и каменни повърхности, гипсови елементи
1 kg

Мегатрон "Ремонтен Р-1"

Ремонтен състав за бетон
1 kg

Мегатрон "Ремонтен Р-2"

Ремонтен състав за бетон
1 kg

Хидрофобизатор «Мегатрон – К»

Защита на тухли, камъни, мазилки, инжекционен материал
1 l

Модификатор Мегатрон

Ускорител на втвърдяване, хидроизолационна добавка
1 l

Хидроизолационна подложка бентонитова Мегатрон

Изпълнение на уплътняване на конструктивни фуги на бетонни конструкции
1 m