Хидроизолационна подложка бентонитова Мегатрон

Изпълнение на уплътняване на конструктивни фуги на бетонни конструкции


Описание на материала:

     Хидроизолационната подложка Мегатрон – композитни материали с различно сечение за изпълнение на херметизация за хоризонтални и вертикални конструктивни фуги на бетонни конструкции, а също и места на входни комуникации в процеса на строителството или във вече изгадена сграда.

Свойства:

 • Способност за увеличаване на обем;

 • Висока водоустойчивост;

 • Висока устойчивост на хидростатично налягане;

 • Трайност;

 • Лесно прилагане;

 • Екологично чист;

 • Радиационно безопасен.

Област на приложение:

 • Хидроизолация на монолитни бетонни конструкции;

 • Хидроизолация на промишлени сгради;

 • Хидроизолация на структурите на аграрния сектор;

 • Хидроизолация на водоснабдителни съоръжения.

Препоръки за приложение

            Хидроизолационната подложка се поставя върху бетонна основа възможно най-плътно, без пропуски и се фиксира от възможно изместване с помощта на монтажна мрежа и дюбели със стъпка 250-300 мм. При застъпване на рулата краищата се изрязват под ъгъл 45°, за да се получи непрекъсната линия. Всички муфи, с помощта на които планират да поставят комуникации през защитните елементи на конструкциите, плътно увити с хидроизолационната подложка.Инсталацията на хидросистемата се извършва непосредствено преди монтажа на кофража. Разстоянието от края на конструкцията не трябва да е по-малко от 50 мм. Позволява се поставянето на подложката върху мокър бетон, но без застояла вода. За ремонтни работи този материал се препоръчва за използване с материали на система Мегатрон.

Съхранение:

   Гаранционен срок от 18 месеца при температура от -50 до + 50°С.
 

Свойство Значение Съответствие ДСТУ

1

Вид

Като гума, влачи

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

2

Влажност по маса%

0,5 ÷ 0,7

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

3

Еднородност

Еднороден без примеси

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

4 Обемна плътност г/см3  1.3 ДСТУ Б В.2.7-171:2008

5

Граница на якост на опън, MПa, не по-малко

0.5

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

6

Обемно разширение % 

300

ДСТУ Б В.2.7-171:2008