Benitonite uszczelka Megatron

Wykonanie uszczelnienia szwów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych.


Opis materiału:

Hydro uszczelka Megatron – materiał kompozytowy różnego cięcia do wykonania uszczelnienia poziomych i pionowych szwów konstrukcyjnych konstrukcji betonowych, jak również miejsc wprowadzenia komunikacji w procesie budownictwa lub do już istniejącej budowli.

Właściwości:

 • - zdolność zwiększania objętości;

 • - wysoka wodoodporność;

 • - wysoka odporność na ciśnienie hydrostatyczne;

 • - trwałość;

 • - łatwe włożenie;

 • - ekologicznie czysty;

 • - radiologicznie bezpieczny;

Zakres stosowania:

 • - hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych;

 • - hydroizolacja budowli przemysłowych;

 • - hydroizolacja budowli sektora agrarnego,

 • - hydroizolacja budowli gospodarki wodnej.

Polecenia, dotyczące stosowania:

Hydrouszczelkę wkładają na podstawę betonową maksymalnie szczelnie, bez luków oraz zafiksować od ewentualnego zmieszczenia za pomocą siatki montażowej i kołków z krokiem 250 – 300 mm. Opaski łączą się ze sobą в стик, przy tym końce są podcinane pod kątem 45° do uzyskania ciłgłej linii. Wszystkie rękawy, przez które planowane jest wprowadzenie komunikacji przez elementy ogradzające konstrukcji, szczelnie są o. Montaż hydro uszczelki dokonywany jest bezpośrednio przed ustawieniem deskowania. Odległość od krawędzi konstrukcji winna być nie mniejsza 50 mm. Dopuszcza się wkładanie uszczelniacza na wilgotny beton, lecz bez stojącej wody. Do wykonania prac naprawczych ten materiał owijany hydrouszczelką poleca się stosować z materiałami systemu Megatron.

Przechowania:

Termin gwarancyjny 18 miesięcy w temperaturze od – 50 °С do +50 °С.


п/п
Charakterystyka Wartość Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Opaska podobna do gumy

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Вологість по масі % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3 Jednolitość Jednolity bez zawartości

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g / cm3

1,3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Granica wytrzymałości na rozciągnięcie, MPa nie mnie 0,5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Rozszerzenie objętości % dо 300

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 14÷20

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Odporność betonu na działanie kwasów

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

10

Odporność betonu na działanie alkalia

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Odporność betonu na działanie produktów ropowych Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu  
13 Temperatura w czasie stosowania, ◦С -22 до ÷ +60

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
14 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +100

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
15 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
16 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008