Модификатор Мегатрон

Ускорител на втвърдяване, хидроизолационна добавка


Предназначение:

   Супер ускорител, хидроизолационна добавка за бетон

Свойства:

  • Бетони и разтвори придобиват хидроизолационни свойства;

  • Ускоряване на времето за втвърдяване;

  • Пластичност (разтвор не сляга);

  • Повишаване на адхезия;

  • Значително намалява слягане на разтвора.

  • Може да се използва като ускорител и хидроизолация с различни строителни смеси (гипс, лепила, разтвори, бетон)

Препоръки за приложение:

    Водоустойчива мазилка.

     За нанасяне на водоустойчива цименто-пясъчна мазилка върху мокра повърхност от бетон или зидария – старата мазилка се премахва, повърхността се почиства, измива се с вода, монтира се мрежа. Модификаторът се замесва в чиста вода. На едната част на модификатора – десет части вода като се разбърква щателно. След това се приготвя суха смес към 1 част цимент (марка не по-ниска от M-400)  2 части сух пясък. Получената смес се смесва с готовия разтвор и се разбърква щателно. Нанася се слой от разтвор 3-5 см. Преди това, ако е необходимо, извършва се тампонирането на местата, които силно филтрират водата.
    Тампониране на пукнатини
    Преди тампонирането, пукнатината трябва да се почисти от слабите частици с помощта на къртачния чук, длето или метална четка, изплакнете с вода. Модификаторът се замесва в чиста вода. Добавете към 1 част от модификатора 6 части вода и разбъркайте щателно. Сухата смес се приготвя от портландцимент и сух пясък в съотношение 1:1 по обем. Получената суха смес се смесва с готовия разтвор и се разбърква щателно в продължение на 1,5-2 минути, докато се получи плътна пластична консистенция. Поради факта, че разтворът бързо се втвърдява (около 5 мин.) – необходимо е да се замесва в малки количества. С полученият разтвор се запълват плътно и се заглаждат пукнатините. В случай на много силен напорен теч, при измиване на разтвора с вода – до момента на втвърдяване – се използват хидроизолационните материали на система ТМ Мегатрон, Мегатрон Пломба.

    Хидроизолация на пода

            За хидроизолационната замазка се приготвя смес от 1 част цимент и 2 части пясък смесени с модификационен разтвор в съотношение 1 част модификатор към 10 части вода. Дебелината на положената смес от 3 до 5 см. с повдигане на стената 10-12 см. За басейни по цялата височина. След обработката на резервоарите с питейна вода 2-3 пъти сменете водата.
     Бетон
     Бетонът се замесва в малки количества, поради факта, че той бързо втвърдява. Времето за началото на втвърдяване на бетона зависи от пропорцията на разтвора на модификатора от 5 минути.

Предназначение

Суха смес

Разтвор на концентрат с вода

Време на втвърдяване

Хидроизолационна мазилка

1 част цимент

2 части пясък

1 част концентрат

на 10-20 части вода

от 10-30

Тампониране под вода

1 част цимент

2 части пясък

1 част концентрат

на 3 части вода

от 2-3

За тампониране на фуги и пукнатини

1 част цимент

2 части пясък

1 част концентрат

на 10 части вода

от 5-15

За бетониране във вода и хидроизолация

1 част цимент

2 части пясък

1 част концентрат

на 10 части вода

от 10-30

 

Област на приложение:

  •     При полагане на бетон директно във водата

  •     За отводняване на вода;

  •     За ремонт на конструкции под вода;

  •     За ускоряване на мазачески работи с голяма дебелина на покритие

Безопасност на работата:

   Работете в предпазни очила и гумени ръкавици. Веществото съдържа алкални вещества, при попадане върху кожата или в очите, измийте обилно с вода и потърсете медицински съвет.

   В съответствие с ГОСТ-24211-91 Добавки към бетон, ДБН B.2.7-64-97 Правила за използване на химически добавки в бетон и строителни разтвори, ТУ 6-02-700 група на Хидрофобизатори.

Свойство Значение съответствие ДСТУ

1

Вид

чиста течност

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

2

Основа

Алуминиев

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

3

Плътност г/см3

1,05-1,07

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

4

Киселинност на рН         

10

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

5

Срок на годност

12

ДСТУ Б В.2.7-171:2008