Мегатрон Проникващ

Хидроизолация проникваща за бетонни конструкции


Описание на материала: 

   Хидроизолация за сглобяеми и монолитни бетонни и стоманобетонни конструкции с марка не по-ниска от M100 и мазилкови слоеве от цименто-пясъчен разтвор с марка M150 и по-горе. Увеличава показатели на водонепроникливостта, якостта и устойчивостта на замръзване на бетона. Защитава конструкциите от въздействието на агресивните среди: киселини, основи, отпадни и подземни води, морска вода. Използва се за хидроизолация на повърхности с пукнатини с широчина на отворите не повече от 0,4 мм.

Свойства:

 • Увеличава показатели на водонепроникливостта до W20;

 • Увеличава якостта;

 • Увеличава устойчивостта на замръзване;

 • Осигурява химическата устойчивост;

 • Устойчивост на подпочвени и морски води;

 • Екологично чист;

 • Радиационно безопасен.

Област на приложение:

 • Хидроизолация на сглобяеми бетонни конструкции (фундаментни блокове, покривни панели, балконни плочи и др.);

 • Изпълнение на хоризонтална хидроизолация;

 • Хидроизолация на монолитни бетонни конструкции (фундаментни плочи, замазки на циментова основа, колони, стълбища и т.н.);

 • Хидроизолация на промишлени конструкции (фундаментни плочи, колони, стенни панели и др.);

 • Хидроизолация на структурите на аграрния сектор (силози, бункери, газхолдери, подземни и надземни галерии и др.);

 • Хидроизолация на водоснабдителни съоръжения (тръбопроводи, резервоари, кладенци, сондажни отвори и др.);

 • Хидроизолация на миннодобивни обекти;

 • Хидроизолация на пречиствателни съоръжения (септични резервоари, утаителни резервоари и др.).

Препоръки за приложение:

   Мегатрон Проникващ се нанася върху щателно навлажнена повърхност на бетонна конструкция от всяка страна (вътрешна или външна) независимо от посоката на теча. Материалът е ефективен дори при наличие на високо хидростатично налягане.
   Почистете повърхността на бетон от прах, мръсотия, нефтопродукти, циментово мляко, изцветявания, мазилки, плочки, бои, други вещества и материали, активни химически компоненти, които пречат на проникването. Почистете повърхността на бетон с водоструйка високо налягане или други подходящи механични начини (например, с метална четка).

Приготвяне на разтвор:

   Смесете сухата смес с вода в следната пропорция: 400 гр. вода на 1 кг материал, или 1 част вода към 2 части Мегатрон по обем. Изсипете вода в суха смес (не обратното!). Смесете ръчно или с помощта на бъркалка. На вид сместа подобна на рядка сметана. Пригответе толкова разтвор, колкото може да се използва в продължение на 30 минути. По време на използване разбърквайте го периодично. Не се допуска повторно добавяне на вода към разтвора.

    Работи по прилагането на материала извършвайте при температура не по-ниска от + 5°С. След подготовка на повърхността и приготвяне на съставки, нанесете разтвор Мегатрон в два слоя с четка от синтетични влакна. Нанесете втория слой на свеж, но втвърден първи слой, не по-рано от 2 часа, но не по-късно от 6 часа. Преди да нанесете втория слой, навлажнете повърхността. Внимание! Всички пукнатини, съединения, фуги, връзки, входни комуникации е необходимо да се изолират с помощта на Мегатрон Фугов, напорни течовеМегатрон Пломба.


Разход на готовия разтвор:

            0,8 – 1,2 кг. разтвор на 1м2, в зависимост от равномерността на покритието.

Съхранение:

            Гаранционен срок от 18 месеца при температура от -20° до + 60°C в неразпечатана фабрична опаковка.

Мерки за сигурност:

            По време на работа, използвайте защитни очила и гумени ръкавици (може да възникне дразнене на кожата).
 


п/п

Свойства

Значение

Соответствие ДСТУ

1

Вид

Насипен прах с тъмносив цвят, без добавки

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Относителна влажност %

0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

3

Време на втвърдяване мин.

Начало

Край

 

15÷20

30-40

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Обемна плътност г/см3

1,3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Увеличаване на показателите за водоустойчивост, степени

не по-малко 5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Възможно увеличаване якост на натиск %

към 10

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

7

Марка на водоустойчивост, W

14÷20

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Увеличете устойчивостта на замръзване, броя на циклите

Не по-малко 100÷150

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

9

Устойчивост на бетона спрямо действието на киселините

Висока

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

10

Устойчивост на бетона спрямо действието на алкали

Висока

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

11

Устойчивост на бетона спрямо действието на нефтопродукти

Висока

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

12

Ултравиолетов

Не влияе

ДСТУ Б В.2.7-126-2011
ДСТУ БВ.2.7-171:2008

13

Температура при прилагане ◦С

+5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

14

Работна температура ◦С

-60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

15

Условия за съхранение

На сухо място, в запечатан контейнер

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

16

Гаранционен срок на съхранение

18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008