Megatron Elastyk

Dwuczęściowa elastyczna cementowo – polimerowa mieszanka hydro izolacyjna.


Opis materiału:

Do hydroizolacji powierzchni budowli naziemnych i podziemnych z betonu, cegły z wypełnionymi szwami, innych materiałów dla ścian na podstawach mineralnych przeciw wilgotności gleby, wód gruntowych i filtracyjnych, jak również przeciwko przepływowi pod ciśnieniem. Stosować na dodatnie cieśninie (zgodnie z DIN 11048). Stosowany jest, jako hydro izolująca i elastyczna powłoka na betonie lub tynku, w tym również pod powłokę z kafelków. Stosowana, jako powłoka ochronna przed działaniem środowiska agresywnego. Odporna na działanie dwutlenku węgla, jak również agresywnych wód ściekowych.

Obiekty stosowania:

  • uszczelnienie basenów do pływania i zbiorników;

  • naprawa powłok tarasów;

  • wykorzystanie izolacji poziomej,

  • uszczelnienie mikropęknięć w powierzchniach tynkowanych;

  • hydroizolacja ścian zewnętrznych piwnic,

  • nakładanie ochronnych powłok na gotowe konstrukcje betonowe, skłonne ku deformacji.

Megatron elastyk – to dwuczęściowy hermetyk, składający się z rodzajów cementu wysokiej jakości, specjalnych wypełniaczy i dodatków, jak również syntetycznych polimerów w postaci roztworu wodnego. Przy zmieszaniu obu komponentów tworzona jest mieszanka, która łatwo nakłada się ręcznie za pomocą łopatek, tak na powierzchnie poziome, jak pionowe. Grubość warstwy za jeden raz składa 1 mm. Dzięki wysokiej zawartości polimerów, Megaplastyk posiada wysoką adhezję do wszelkich ogólnie akceptowalnych w budownictwie podstaw, jak beton, gazobeton, tynk wapienny i cementowy, karton gipsowy, deski i płyty gipsowe, tynk gipsowy i płyty z wióra drewnianego i pod.

Instrukcja stosowania.

Przygotowanie podstawy. Podstawa, która jest obrabiana, najpierw musi być sucha i czysta. Środki, przeszkadzające normalnemu przylepianiu, jak kurz, brud, plamy oleju, tłuszczu, tynk, który się odwarstwiają, należy usunąć. W razie konieczności to robią za pomocą wody pod ciśnieniem (ciśnienie od 600 do 1000 Pa) lub strumienia piasku. Przy naprawie powierzchni cementowych, jak beton lub jastrych betonowy z ciągłą hermetyzacją Megalastykiem, podstawę sprawdzają na zgodność z wymaganiami, dotyczącymi wytrzymałości zgodnie z ДСТУ.  Rdzę lub środki, które się odwarstwiają również usuwają. Uszkodzone części powierzchni z góry zakładają roztworami Magatron Remontowy lub Megatron Szowny. Bardzo absorbujące powierzchnie cementowe z góry gruntują lub bardzo nawilżają. Nakładają na przygotowaną powierzchnię ręcznie łopatkami , przy czym grubość warstwy za jeden raz powinna być nie większa 1 mm. Na pierwszą warstwę Megalastyku, a na pęknięcia do wzmocnienia nakładają specjalną siatkę z włókna szklanego (oczka 4 x 4 mm) pokrywając ją co 10 cm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy uszczelniacza (za 4 – 5 godzin) nakładają drugą warstwę. W końcu wyrównują półtertkiem lub metalowym wyrównywaczem.

Czas stwardnienia Megalastyku w temperaturze +20C składa około 24 godzin. Po tym można nakładać warstwę ceramiczną lub farbować, stosując różne farby.

Przygotowanie roztworu:

Zalać rzadki składnik do czystego wiadra oraz dodać do niego, z ciągłym przemieszaniem, składnik A. Wymieszać roztwór za pomocą mechanicznego miksera (400 ob. / min.) w ciągu kilku minut do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Przygotowany roztwór wyrobić w ciągu 45 min. (w temperaturze +20C).

Przechowanie:

   Gwarancyjny termin przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -20 do +30°С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa.

Pod czas pracy wykorzystywać okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać podrażnienie skóry).


п/п
Charakterystyka Składnik А Składnik B

1

Widok zewnętrzny Proszek Płyn

2

Barwa jasnoszary biały
3

Prawdziwa gęstość, g / cm3

1,4 1,1

4

Barwa mieszanki А+B szary

5

Stosunek składników А:В 2 1

6

Roboczy czas (otwarty), min. 45

7

Gęstość mieszanki, g / cm3 1,7

8

Opakowanie, kg 11,8 5

9

Termin przechowania 12 24
10 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5
11 Temperatura eksploatacji ◦С -60 ÷ +130