Megatron Obmazka

Hydroizolacja powierzchni betonowych, ceglanych i kamiennych, elementów gipsowych.


Opis materiału:

Megatron obmazka – sucha mieszanka cementowo – polimerowa, przeznaczona do hydroizolacji betonu, cegły, kamieniu, kartonu gipsowego, bloku gazowego, bloku pianowego i in. Elastyczna, wytrzymała, wodoodporna, odporna na działanie słabych roztworów kwasów, alkalii, soli oraz innych środowisk agresywnych.

Właściwości:

 • elastyczna,

 • wytrzymała;

 • odporna na działania słabych roztworów kwasów, alkalii, soli oraz innych środowisk agresywnych;

 • dobra adhezja,

 • ekologicznie czysta;

 • dozwolony kontakt z pitną wodą;

 • adhezja powierzchni wilgotnych bez stosowania gruntowania;

 • prostota stosowania i ekonomiczność.

Zakres stosowania:

 • Hydroizolacja zbiorowych konstrukcji betonowych (bloki fundamentów, panele stropów, płyty balkonowe i t.p.).

 • Hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych (płyty fundamentu, astrychy cementowe, kolumny, schody i pod.).

 • Hydroizolacja budowli przemysłowych (płyty fundamentu, kolumny, panele ściany i pod.).

 • Hydroizolacja budowli sektora agrarnego (silosy, bunkry, zbiorniki gazu, podziemne i nadziemne galerie, itp).

 • Hydroizolacja budowli gospodarstwa wodnego (rurociągi, zbiorniki, studnie, odwierty i pod.).

 • Hydroizolacja obiektów górniczo – wydobywczych.

 • Hydroizolacja oczyszczalni (aseptyki, osadniki i pod.):

Polecenia, dotyczące nakładania:

Rzetelnie oczyścić powierzchnię od kurzu, brudu, pozostałości olejów, rozwarstwienia i słabych obszarów. Po obrobieniu słabych obszarów powierzchni i usunięciu wszystkich rozwarstwień należy wypełnić i wygładzić wszystkie pęknięcia, szwy, dziury oraz wżrowadzenia komunikacji składami naprawczymi Megatron Szowny lub Megatron Remontowy. Przed nakładaniem materiału nieco nawilżyć powierzchnię. Wodę dodawać stopniowo do suchej mieszanki w proporcji 1.2 na jedną część wody dwie części suchej mieszanki. Zamieszać należy ręcznie łopatką lub mikserem mechanicznym do stanu jednolitego. Odczekać 1- 2 minuty i rzetelnie wymieszać jeszcze raz w zależności od metody nakładania, w razie konieczności dodać niewielką ilość wody. Materiał nakłada się minimalnie w dwie warstwy, w zależności od wielkości obciążenia wodą oraz niezbędnego zużycia materiału. Pierwszą warstwę należy nakładać tylko szczotką, nieco wciskając w podstawę. Każdą nową warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. W celu uniknięcia luków, ruch szczotki ma być prostopadły do kierunku nakładanie poprzedniej warstwy. Świeża powłoka powinna być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, mrozu i szybkiego wyschnięcia.

Zużycie gotowego roztworu:

Przy grubości powłoki 2 – 3 mm zużycie składa 2.0 – 3.5 kg/m2.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 12 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować rękawice gumowe i okulary ochronne.


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Termin twardnienia, min.

Początek

Koniec

 

15÷30

30-50

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g/cm3

1,45

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Podwyższenie wskaźników wodoodporności, stopnie 3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Adhezja, MPа

beton

cegła

 

2÷3

2÷3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 14

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykli

Nie mniej 100÷150

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

9

Odporność betonu na działanie kwasów Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

10

Odporność betonu na działanie alkalia

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Odporność betonu na działanie produktów ropowych Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
14 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
15 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
16 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008