Megatron „Remontowy R–2”

Do remontu konstrukcyjnego betonu i żelbetonu


Opis materiału:

Niekurczliwa szybko twardniejąca sucha mieszanka przeznaczona do naprawy konstrukcyjnej wyrobów betonowych i żelbetonowych. Grubość nakładania w jedną warstwę od 10 do 20 mm. Zawiera włókna poliamidowe.

Sucha mieszanka budowlana z wypełniaczem pewnej granulometrii. W czasie rozpuszczania wodą tworzy roztwór o podwyższonych właściwościach adhezyjnych do stali i betonu. W czasie wykonania prac naprawczych materiał poleca się nakładać kielnią lub łopatką,; grubość warstwy do 20 mm. jeżeli jest trzeba - nakładać kilka warstw.

Właściwości:

 • - podwyższona adhezja;

 • - niekurczliwość;

 • - wysoka wytrzymałość;

 • - wysoka odporność na korozję;

 • - wysoka wodoodporność;

 • - ekologicznie czysty;

 • - radiologicznie bezpieczny.

Zakres stosowania:

 • naprawa uszkodzonych elementów żelbetonowych (płyty, bloki, belki, schody, płyty balkonowe);

 • naprawa uszkodzonych wcześniej obciążonych elementów (belki, farmy, płyty);

 • naprawa konstrukcji o obciążeniu dynamicznym (mosty, tamy, tunele);

 • naprawa konstrukcji w wodzie morskiej (falochrony, zapory, tamy);

 • naprawa konstrukcji pionowych i konstrukcji strop (kolumny, monolitowy żelbeton, opory);

 • naprawa drobnych elementów sztucznych (bordiury, karnisze, kapitele, zworki);

 • naprawa elementów fasady (elementy sztukaterii, pilastry, płaskorzeźby).

Polecenia, dotyczące stosowania:

Usunąć uszkodzony beton, stosując narzędzia diamentowe oraz narzędzia udarowe (młotek). Należy stworzyć nierówną szorstką powierzchnię do zapewnienia dobrej przyczepności podstawy ze składem remontowym.

Należy oczyścić zbrojenie od korozji, jeżeli trzeba instalować dodatkową.

Likwidować wszystkie przepływy pod ciśnieniem za pomocą „Megatron Plomba“. Dodatkowo oczyścić powierzchnię od brudu, kurzu, farby, wapna i pod.

Megatron Remontowy potrzebuje dobrze przegotowanej, nieco nawilżonej powierzchni. Przed stosowaniem Megtaronu Remontowego należy dobrze nawilżyć powierzchnię.

Przed stosowaniem należy przygotować urządzenie ręczne, jak również wiadra i wodę do robienia roztworu. Do prawidłowego przygotowania mieszanki remontowej należy dodawać wodę do mieszanki, a nie odwrotnie w proporcji 4:1 – na cztery części suchej mieszanki jedną część wody zgodnie z objętością. Wymieszać mechanicznym mikserem w ciągu 3 – 4 minut do utworzenia jednolitej masy bez grudek. Zawartość wody może zależeć od temperatury środowiska i wilgotności względnej powietrza. Pod czas suchej upalnej pogody roztwór może potrzebować większej ilości wody.

Nakładanie:

Gotowy roztwór można nanosić kielnią, łopatką lub ręcznie. Grubość nakładania w jedną warstwę nie może przekraczać 20 mm.

Pielęgnacja powierzchni:

Pielęgnacji powierzchni wykonywać zgodnie ze standardowymi metodami pielęgnacji betonu i roztworów. Pokrywają powłoką lub wilgotną tkaniną, rozpylając wodę.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -20 do +30°С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

Pod czas pracy stosować rękawice gumowe i okulary ochronne (możliwe jest podrażnienie skóry).


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Termin twardnienia, min.

Początek

Koniec

 

20÷35

35÷60

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g/cm3

1,85

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Adhezja z betonem, MPа 2÷3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Wytrzymałość do ściskania MPа

7 dni

28 dni

 

25-30

40-45

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 12÷16

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Mrozoodpornośc, ilość cykli

Nie mniej 400

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
9 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
10 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008