Modyfikator Megatron

Przyśpiesza twardnienie, dodatek hydroizolacyjny.


Przeznaczenie:

Super przyśpieszacz, dodatek hydroizolacyjny do betonów.

Właściwości:

  • Betony i roztwory uzyskują właściwości hydroizolacyjne.

  • Przyśpieszanie czasu twardnienia.

  • Plastyczność (roztwór się nie kurczy).

  • Podwyższenie adhezji.

  • O wiele zmniejsza kurczenie roztworu.

  • Może być stosowany jako przyśpieszacz i hydro uszczelniacz z różnymi mieszankami budowlanymi (gips, kleje, roztwory, betony).

Polecenia, dotyczące stosowania:

Tynk wodoodporny.

Przed nakładaniem wodoodpornego tynku cementowo – piaskowego na mokrą nawierzchnię betonu lub muru – stary tynk należy usunąć, nawierzchnią oczyścić, spłukać wodą, zamontować siatkę. Modyfikator rozpuścić w czystej wodzie. Na jedną część modyfikatora – dziesięć części wody i rzetelnie wymieszać. Po tym gotowana jest sucha mieszanka: 1 część cementu (rodzaj nie niżej M-400) i 2 części suchego piasku. Uzyskaną mieszankę wymieszają z przygotowanym roztworem i rzetelnie wymieszają. Roztwór nakładać warstwą o grubości 3 – 5 cm. Przy tym w razie konieczności zrobić tamponowanie miejsc, które bardzo silnie filtrują wodę.

Tamponowanie pęknięć.

Przed tamponowaniem pęknięcia należy oczyścić od słabych cząstek za pomocą młotka, dłuta lub metalowej szczotki, spłukać wodą. Modyfikator rozpuścić w czystej wodzie. Na 1 część modyfikatora 6 części wody i rzetelnie wymieszać. Sucha mieszanka jest gotowana z potrlandcementu i suchego piasku w proporcji 1.1 zgodnie z objętością. Uzyskaną suchą mieszankę rozpuścić w przygotowanym roztworze i rzetelnie wymieszać w ciągu – 1.5 – 2 minut do uzyskania gęstej masy plastycznej. Wskutek tego, że roztwór szybko twardnieje (około 5 minut) – zamieszać jego należy w małych ilościach. Uzyskanym roztworem szczelnie wypełnić i zagładzić pęknięcia. W wypadku bardzo dużego przepływu pod ciśnieniem, przy wypłukiwaniu roztworu wodą – do chwili twardnienia – wykorzystywać materiały hydroizolacyjne systemu MH Megatron Megatron Plomba.

Hydroizolacja podłogi.

Do hydroizolacji jastrychu mieszanka jest gotowana z 1 części cementu i 2 części piasku, wymieszanych z roztworem modyfikatora w proporcji 1 część modyfikatora na 10 części wody. Warstwa wyrównawcza od 3 do 5 cm z podniesieniem po ścianie 10 – 12 cm. Dla basenów – na całą wysokość. Po obróbce zbiorników z pitną wodą 2 -3 razy zmienić wodę.

Beton.

Beton jest rozpuszczany w niewielkich ilościach w skutek tego, że bardzo szybko twardnieje. Czas początku twardnienia betonu zależy od proporcji roztworu modyfikatora – od 5 minut.

Przeznaczenie

Sucha mieszanka

Roztwór koncentratu z wodą

Czas twardnienia

Tynk hydroizolacyjny

1 część cementu

2 części piasku

1 część koncentratu

na 10-20 części wody

od 10-30

Tamponowanie pod wodą

1 część cementu

2 części piasku

część koncentratu

na 3 części wody

od 2-3

Do tamponowania szwów i pęknięć

1 część cementu

2 części piasku

1 część koncentratu

na 10 części wody

od 5-15

Do betonowania w wodzie i hydroizolacji

1 część cementu

2 części piasku

1 część koncentratu

na 10 części wody

od 10-30

.

  • Przy układaniu betonu bezpośrednio w wodzie.

  • Do odprowadzenia wody.

  • Do naprawy konstrukcji pod wodą.

  • Do przyśpieszenia robót tynkowych z wielką grubością powłoki.

Bezpieczeństwo pracy:

Prace wykonywać w okularach ochronnych i rękawicach gumowych. Substancja zawiera alkalia, w razie kontaktu ze skórą lub oczyma spłukać wielką ilością wody oraz skonsultować się z lekarzem.

Zgadza się z wymaganiami ГОСТ-24211-91 Dodatki do betonów, ДБН В.2.7-64-97 zasady stosowania dodatków chemicznych w betonach i roztworach budowlanych, ТУ 6-02-700 grupa Hydrofobizująca.

 


п/п
Charakterystyka Wartość Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Przezroczysty płyn

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

2

Podstawa

Glinian

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

6

Gęstość, g / cm3

1,34-145

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

7

Kwasowość рН

10

ДСТУ Б В.2.7-171:2008

8

Gwarancyjny termin przechowania

12

ДСТУ Б В.2.7-171:2008