Megatron Plomba

Do szybkiego zatrzymania przepływu pod ciśnieniem, gdy inne mieszanki są wymywane wodą.


Opis materiału:

Hydroplomba Megatron stosowana do szybkiego zatrzymania przepływu pod ciśnieniem, w tych wypadkach, gdy inne mieszanki są wymywane wodą.

Sucha mieszanka budowlana składa się ze specjalnego cementu, piasku kwarcowego o pewnej granulometrii, aktywnych dodatków chemicznych, stosowany do szybkiej likwidacji przepływu pod ciśnieniem w konstrukcjach, wykonanych z betonu, kamieniu, cegły.

Właściwości:

 • krótki czas twardnienia (do 1 minuty);

 • zdolność do rozszerzenia;

 • ekologicznie czysty;

 • radiologicznie bezpieczny.

Zakres stosowania:

 • Hydroizolacja zbiorowych konstrukcji betonowych (bloki fundamentów, panele stropów, płyty balkonowe, komunikacje).

 • Hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli przemysłowych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli sektora agrarnego(szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli gospodarstwa wodnego (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja obiektów górniczo – wydobywczych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja oczyszczalni (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

Polecenia, dotyczące nakładania.

Wymieszać część suchej mieszanki z wodą w takiej proporcji: 250 gramów wody na 1 kg suchego roztworu lub 1 część wody na 3 części suchego roztworu zgodnie z objętością. Optymalna temperatura wody wynosi +20°С. Czas stwardnienia zależy od temperatury wody początku robienia roztworu od 20 do 60 sekund. Widok przygotowanego składu – masa podobna do plasteliny.

Wykonujemy rozszerzenie i zagłębienie dziury na głębokość nie mniej jak 50 mm i szerokość nie mniej, jak 25 x 25 mm. Do zapewnienia koniecznej wytrzymałości do oporu wodzie. Jama musi mieć formą ogonku jaskółki. Patrz. Tamponowanie przepływu pod ciśnieniem. Część wewnętrzną należy oczyścić od pozostałości słabego betonu. Mieszankę rozpuszczać w proporcji 1:3 na jedną część wody 3 części suchej mieszanki zgodnie z objętością. Uzyskaną mieszankę maksymalnie mocno wcisnąć w jamę przepływu. W zależności od temperatury powierzchni betonowej i mocy filtracji wody należy kontynuować ciśnienie w ciągu 40 – 60 sekund. Im niższa temperatura betonu lub wody, tym powolniej odbywa się twardnienie roztworu. Przy tamponowaniu wielkich pęknięć, jam tamponowanie wykonują od najwyższego punktu pęknięcia (szwa, łącza, przylegania, jamy.

Tamponową jamę i sąsiadujący obszar poleca się obrobić mieszanką „Megatron przenikający“ w dwie warstwy. Zużycie materiału w przeliczeniu na suchą mieszankę składa 1,35-1,5  kg/dm3.

Przechowanie:

   Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -60 do +50º С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

   W czasie pracy stosować okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać podrażnienie skóry).


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Termin twardnienia, sek.

Początek

Koniec

 

15÷35

45-60

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Adhezja z betonem, MPа

2÷3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Wytrzymałość do ściskania

7 dni

28 dni

 

10

16

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykli Nie mniej 100÷150

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 15÷16

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Odporność betonu na działanie kwasów Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

9

Odporność betonu na działanie alkalia

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
10 Odporność betonu na działanie produktów ropowych Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
14 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
15 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008