Megatron Przenikający

Hydroizolacja przenikająca dla konstrukcji betonowych.


Opis materiału:

Hydroizolacja dla zbiorowych i monolitowych konstrukcji betonowych i żelbetonowych marki nie niżej, niżeli M100 i warstw tynkowych, wykonanych z roztworu cementowo – piaskowego marki M150 i wyżej. Podwyższa wskaźniki wodoodporności, wytrzymałości, mrozoodporności betonu. Chroni konstrukcję przed działaniem środowiska agresywnego: kwasów, zasad, wód ściekowych i gruntowych, wody morskiej. Stosuje się do hydroizolacji powierzchni, mających pęknięcia o szerokości rozwarcia nie więcej 0.4 mm.

Właściwości:

 • Podwyższa wskaźniki wodoodporności do W20.

 • Podwyższa trwałość.

 • Podwyższa mrozoodporność.

 • Zapewnia odporność chemiczną.

 • Odporność na wody gruntowe i morskie.

 • Ekologicznie czysty.

 • Radiacyjnie bezpieczny.

Zakres stosowania:

 • Hydroizolacja zbiorowych konstrukcji betonowych (bloki fundamentów, panele stropów, płyty balkonowe i t.p.).

 • Hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych (płyty fundamentu, jastrychy cementowe, kolumny, schody i pod.).

 • Hydroizolacja budowli przemysłowych (płyty fundamentu, kolumny, panele ściany i pod.).

 • Hydroizolacja budowli sektora agrarnego (silosy, bunkry, zbiorniki gazu, podziemne i nadziemne galerie, itp).

 • Hydroizolacja budowli gospodarstwa wodnego (rurociągi, zbiorniki, studnie, odwierty i pod.).

 • Hydroizolacja obiektów górniczo – wydobywczych.

 • Hydroizolacja oczyszczalni (aseptyki, osadniki i pod.):

Polecenia, dotyczące nakładania:

Megatron Przenikający nakładany jest na rzetelnie nawilżoną powierzchnię konstrukcji betonowej z jakiejkolwiek strony (wewnętrznej lub zewnętrznej) niezależnie od ciśnienia wody. Materiał jest skuteczny nawet w obecności wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.

Oczyścić powierzchnię betonu od kurzu, brudu, produktów ropowych, mleka cementowego, wypotów, tynku, kafelków, farby, innych substancji i materiałów, aktywnych komponentów chemicznych, przeszkadzających przeniknięciu. Oczyszczenie powierzchni betonu należy przeprowadzać za pomocą instalacji wytwarzającej strumień wody pod wysokim ciśnieniem lub innym akceptowalnym sposobem mechanicznym (na przykład, szczotką metaliczną).

Przygotowanie roztworu:

Wymieszać suchą mieszankę z wodą w takiej proporcji: 400 g wody na 1 kg materiału lub 1 część wody na 2 części Megatronu zgodnie z objętością. Wlewać wodę do suchej mieszanki (nie odwrotnie!). Wymieszać ręcznie lub za pomocą miksera o niskich obrotach. Widok przygotowanej mieszanki – rzadki śmietanopodobny roztwór. Gotować taką ilość roztworu, którą da się wykorzystać w ciągu 30 minut. W czasie wykorzystania roztwór regularnie wymieszać. Powtórne dodawanie wody do roztworu jest niedopuszczalne.

Prace, dotyczące nakładania materiału, należy wykonywać w temperaturze nie niżej +5°С. Po przygotowaniu powierzchni i po przygotowaniu składu nałożyć roztwór Megatronu w dwie warstwy szczotką ze sztucznego włókna. Drugą warstwę nakładać na świeżą, lecz stwardniałą pierwszą warstwę, nie wcześniej, niż za 2 godziny, lecz nie później, niż za 6 godzin. Przed nakładaniem drugiej warstwy powierzchnię należy nawilżyć. Uwaga! Wszystkie pęknięcia, złącza, szwy, przylegania, wprowadzenia komunikacji, należy izolować za pomocą Megatron Szowny przepływy pod ciśnieniem – Megatron plomba.

Wideo instrukcja:

Zużycie gotowego roztworu:

0.8 – 1.2 kg roztworu na 1m2 w zależności od równości pokrycia.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -20 do +60°С w nienaruszonym pakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy należy wykorzystywać okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać skażenie skóry).


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Termin twardnienia, min.

Początek

Koniec

 

15÷20

30-40

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g/cm3

1,3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Podwyższenie wskaźników wodoodporności, stopnie 5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Dopuszczalne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie % Do 10

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 14÷20

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykli

Nie mniej 100÷150

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

9

Odporność betonu na działanie kwasów Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

10

Odporność betonu na działanie alkalia

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Odporność betonu na działanie produktów ropowych Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
14 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
15 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
16 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008