Megtaron Szowny

Do uszczelnienie szwów, pęknięć, złącz, przylegań.


Opis materiału:

Sucha mieszanka budowlana, składająca się ze specjalnego cementu, piasku kwarcowego o pewnej granulometrii, aktywnych dodatków chemicznych, stosowana do hydroizolacji szwów, złącz, pęknięć, przylegań w betonie. Na pęknięciach, szwach, złączach wycinają rów, nawilżają gruntują roztworem „Megatron Przenikający“. Rów szczelnie wypełniają roztworem „Megatronu szownego“ oraz obrabiają roztworem “Megatron Przenikający“.

Właściwości:

 • wyróżnia się wysoką wytrzymałością;

 • niekurczliwy rozpuszczalny;

 • obniżony współczynnik deformacji, spowodowanych kurczliwością;

 • posiada dobrą adhezję do betonu, metali, cegły i kamieniu naturalnego;

 • stosowany w połączeniu z materiałem Megatron przenikający;

 • materiał ekologiczne czysty, radiologicznie bezpieczny;

 • dozwolony do stosowania w zaopatrzeniu w wodę pitną dla gospodarstw domowych.

Zakres stosowania:

 • Hydroizolacja zbiorowych konstrukcji betonowych (bloki fundamentów, wały windy, płyty balkonowe, komunikacje).

 • Hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli przemysłowych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli sektora agrarnego (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja budowli gospodarstwa wodnego (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja obiektów górniczo – wydobywczych (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

 • Hydroizolacja oczyszczalni (szwy, przylegania, pęknięcia, komunikacje).

Polecenia, dotyczące nakładania:

Wycinamy rów na całej długości pęknięcia za pomocą młotka lub frezy albo jakimkolwiek innym sposobem mechanicznym. Poprzeczne cięcie musi być nie mniejsze jak 25x25 mm. Patrz. przyleganie ściana / podłoga. Do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości oporowi wody.

Przy dużym cięciu pęknięć (rowów) materiał jest nakładany warstwami nie więcej, niż 30 mm za jeden raz. Materiałem jest wypełniana z góry nawilżana jama szwa, pęknięcia lub rowu ręcznie lub za pomocą łopatki. Cięcie poprzeczne ma być nie 25х25 mm. Patrz. Przyleganie ściana / podłoga.  do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości oporowi wody. Przy dużym cięciu pęknięć (rowów) materiał jest nakładany warstwami nie więcej, jak 30 mm za jeden raz. Materiałem jest wypełniana z góry nawilżona jama szwa, pęknięcia lub rowu ręcznie albo za pomocą łopatki. Również w czasie zamknięcia wielkich pęknięć w celu oszczędzania materiału dopuszczalne jest dodawanie do materiału drobnie frakcyjnego przemytego kruszywa (5 – 10 mm) w ilości 25 – 30% zgodnie z objętością. Wypełniony szew poleca się dodatkowo obrobić „Megatronem Przenikającym“. Zużycie materiału w przeliczeniu na suchą mieszankę pry cięciu 25 x 25 mm około 1.7 kg/ml. Należy zwrócić uwagę na to, że przy powiększeniu cięcia rowu, pęknięcia odpowiednio powiększa sią zużycie materiału.

Suchą mieszankę wymieszać z wodą w proporcji na 1 kg mieszanki 160 g wody - 6:1 sześć części suchej mieszanki i jedną część wody zgodnie z objętością. Wlewać wodę do suchej mieszanki. Wymieszać ręcznie w ciągu 1 – 2 minut. Mieszanka staje się o konsystencji plasteliny. Robić tyle roztworu, ile da się wykorzystać w ciągu 15 – 30 minut. Pod czas wykorzystania materiał regularnie wymieszać. Ciągłe dodawanie wody jest niedopuszczalne.

Wideo instrukcja:

Zużycie gotowego roztworu:

Zużycie materiału „Megatron szowny“ składa 1.7 kg/m.lin. przy rowie 25 x 25 mm.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od 20 do + 60º С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować gumowe rękawice (może powstać podrażnienie skóry) oraz okulary ochronne. Pod czas mieszania materiału materiał się nagrzewa.


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Termin twardnienia, min.

Początek

Koniec

 

20÷35

35÷60

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g/cm3

1,35

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Adhezja z betonem, MPа 2÷3

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Wytrzymałość do ściskania MPа

7 dni

28 dni

 

18-20

25-27

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
7 Marka zgodnie z wodoodpornością, W 12÷16

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Mrozoodpornośc, ilość cykli

Nie mniej 250÷300

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
9 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
10 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008