Megatron Dodatek

Hydro izolacyjny dodatek do betonów i roztworów.


Opis materiału:

Do hydroizolacji betonowych i żelbetonowych konstrukcji oraz wyrobów na stadium, betonowania stosowany jest „Megatron Dodatek“. Stosowanie tego dodatku pozwala na otrzymanie betonu o wysokim poziomie wodoodporności, mrozoodporności oraz podwyższonej wytrzymałości. Dodatek jest dodawany do betonu bezpośrednio przed zamieszaniem na placu budowlanym w mikserze lub urządzeniu betonowym (do roztworu). Bardzo ważne jest uzyskania jednolitej mieszanki „Dodatku“ z betonem, rzetelnie mieszając mieszankę betonową. NIE dodawać suchej mieszanki dodatku do betonu w czasie wymieszania. Do złącz, połączeń, przylegań, komunikacji stosowana jest Hydro uszczelka Megatron i Megatron Szowny.

Właściwości:

 •     Stosowany do zapewnienia wodoodporności monolitowych i zbornych betonowych oraz żelbetonowych konstrukcji, posiadających szczeliny, pęknięcia o szerokości rozwarcia do 0.4 mm.

 • Kompatybilny z innymi dodatkami, stosowanymi w produkcji betonu i betonowaniu (plastyfikatorami, przeciwmrozowymi i pod.).

 • Podwyższa mrozoodporność.

 • Przyśpiesza uzyskanie wytrzymałości.

 • Podwyższa wytrzymałość.

 • Materiał ekologicznie czysty, radiologicznie bezpieczny.

 • Dozwolony do stosowania w zaopatrzeniu w wodę pitną dla gospodarstw domowych;   

 • Zapewnia zwiększoną odporność chemiczną i odporność na korozję.

Zakres stosowania:

 • Hydroizolacja zbiorowych konstrukcji betonowych (bloki fundamentów, panele stropów, płyty balkonowe i t.p.).

 • Hydroizolacja monolitowych konstrukcji betonowych (płyty fundamentu, jastrychy cementowe, kolumny, schody i pod.).

 • Hydroizolacja budowli przemysłowych (płyty fundamentu, kolumny, panele ściany i pod.).

 • Hydroizolacja budowli sektora agrarnego (silosy, bunkry, zbiorniki gazu, podziemne i nadziemne galerie, itp).

 • Hydroizolacja budowli gospodarstwa wodnego (rurociągi, zbiorniki, studnie, odwierty i pod.).

 • Hydroizolacja obiektów górniczo – wydobywczych.

 • Hydroizolacja oczyszczalni (aseptyki, osadniki i pod.):

Polecenia, dotyczące stosowania:

Aktywne środki chemiczne działają w świeżym betonie. Suchą mieszankę wymieszają z wodą w proporcji 1:1.5 - na jedną część suchej mieszanki 1.5 części wody oraz dodają do betonu pod czas przygotowania. Aktywne środki chemiczne materiału równomiernie dzielą się w warstwie betonu, rozpuszczają się w wodzie, wstępują w reakcję z zestawami jonowymi wapniu i aluminium, różnymi tlenkami i solami metali, zawartymi w betonie. Beton z dodatkiem uzyskuje właściwości wodoodporności, paroodporności oraz zdolności do samoleczenia.

Dawkowanie:

Dawkowanie dodatku składa od 1.0% suchej mieszanki od masy cementu, lecz poleca się nie mniej, jak 4 kg/m3.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w nienaruszonym pakowaniu fabrycznym..

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać podrażnienie skóry).


п/п
Charakterystyka

Znaczenie

Zgodności ДСТУ

1

Widok zewnętrzny

Sypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatków

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

2

Wilgotność według masy % 0,5÷0,7

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
3

Podwyższenie wskaźników wodoodporności, stopnie

4

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

4

Gęstość nasypowa, g/cm3

1,45÷1,5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

5

Dopuszczalne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie % Do 10

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

6

Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykli

Nie mniej 100÷150

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

7

Odporność betonu na działanie kwasów Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008

8

Odporność betonu na działanie alkalia

Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
9 Odporność betonu na działanie produktów ropowych Wysoka

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
10 Ultrafiolet Nie wywiera wpływu

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
11 Temperatura w czasie stosowania, ◦С +5

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
12 Temperatura eksploatacji, ◦С -60 ÷ +130

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
13 Warunki przechowania W suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznej

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008
14 Gwarancyjny termin przechowania 18

ДСТУ Б В.2.7-126-2011

ДСТУ БВ.2.7-171:2008