Megatron Szowny
Megatron Szowny

Opis materiału:

Sucha mieszanka budowlana, składająca się ze specjalnego cementu, piasku kwarcowego o pewnej granulometrii, aktywnych dodatków chemicznych, stosowana do hydroizolacji szwów, złącz, pęknięć, przylegań w betonie. Na pęknięciach, szwach, złączach wycinają rów, nawilżają gruntują roztworem „Megatron Przenikający“. Rów szczelnie wypełniają roztworem „Megatronu szownego“ oraz obrabiają roztworem “Megatron Przenikający“.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

Wycinamy rów na całej długości pęknięcia za pomocą młotka lub frezy albo jakimkolwiek innym sposobem mechanicznym. Poprzeczne cięcie musi być nie mniejsze jak 25x25 mm. Patrz. przyleganie ściana / podłoga. Do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości oporowi wody.

Przy dużym cięciu pęknięć (rowów) materiał jest nakładany warstwami nie więcej, niż 30 mm za jeden raz. Materiałem jest wypełniana z góry nawilżana jama szwa, pęknięcia lub rowu ręcznie lub za pomocą łopatki. Cięcie poprzeczne ma być nie 25х25 mm. Patrz. Przyleganie ściana / podłoga.  do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości oporowi wody. Przy dużym cięciu pęknięć (rowów) materiał jest nakładany warstwami nie więcej, jak 30 mm za jeden raz. Materiałem jest wypełniana z góry nawilżona jama szwa, pęknięcia lub rowu ręcznie albo za pomocą łopatki. Również w czasie zamknięcia wielkich pęknięć w celu oszczędzania materiału dopuszczalne jest dodawanie do materiału drobnie frakcyjnego przemytego kruszywa (5 – 10 mm) w ilości 25 – 30% zgodnie z objętością. Wypełniony szew poleca się dodatkowo obrobić „Megatronem Przenikającym“. Zużycie materiału w przeliczeniu na suchą mieszankę pry cięciu 25 x 25 mm około 1.7 kg/ml. Należy zwrócić uwagę na to, że przy powiększeniu cięcia rowu, pęknięcia odpowiednio powiększa sią zużycie materiału.

Suchą mieszankę wymieszać z wodą w proporcji na 1 kg mieszanki 160 g wody - 6:1 sześć części suchej mieszanki i jedną część wody zgodnie z objętością. Wlewać wodę do suchej mieszanki. Wymieszać ręcznie w ciągu 1 – 2 minut. Mieszanka staje się o konsystencji plasteliny. Robić tyle roztworu, ile da się wykorzystać w ciągu 15 – 30 minut. Pod czas wykorzystania materiał regularnie wymieszać. Ciągłe dodawanie wody jest niedopuszczalne.

Technologia aplikacji:

Regulamin technologiczny

Wideo instrukcja:

Specyfikacje:

CharakterystykaZnaczenieZgodności 
1Widok zewnętrznySypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatkówТУ У 20.5-20841500-01:2018
2Wilgotność według masy %0,5÷0,7ТУ У 20.5-20841500-01:2018
3Termin twardnienia, min.
Początek20÷35ТУ У 20.5-20841500-01:2018
Koniec35-60
4Gęstość nasypowa, g/cm31,35ТУ У 20.5-20841500-01:2018
5Adhezja z betonem, MPа2÷3ТУ У 20.5-20841500-01:2018
6Wytrzymałość do ściskania MpаТУ У 20.5-20841500-01:2018
7 dni18-20ТУ У 20.5-20841500-01:2018
28 dni25-27ТУ У 20.5-20841500-01:2018
7Marka zgodnie z wodoodpornością, WW 12÷16ТУ У 20.5-20841500-01:2018
8Mrozoodpornośc, ilość cykliF250-F300ТУ У 20.5-20841500-01:2018
9UltrafioletNie wywiera wpływuТУ У 20.5-20841500-01:2018
10Temperatura w czasie stosowania, ◦С5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
11Temperatura eksploatacji, ◦С-60 ÷ +130ТУ У 20.5-20841500-01:2018
12Warunki przechowaniaW suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznejТУ У 20.5-20841500-01:2018
13Gwarancyjny termin przechowania18ТУ У 20.5-20841500-01:2018

Zużycie gotowego roztworu:

Zużycie materiału „Megatron szowny“ składa 1.7 kg/m.lin. przy rowie 25 x 25 mm.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od 20 do + 60º С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować gumowe rękawice (może powstać podrażnienie skóry) oraz okulary ochronne. Pod czas mieszania materiału materiał się nagrzewa.

Zamów