Megatron Przenikający
Megatron Przenikający

Opis materiału:

Hydroizolacja dla zbiorowych i monolitowych konstrukcji betonowych i żelbetonowych marki nie niżej, niżeli M100 i warstw tynkowych, wykonanych z roztworu cementowo – piaskowego marki M150 i wyżej. Podwyższa wskaźniki wodoodporności, wytrzymałości, mrozoodporności betonu. Chroni konstrukcję przed działaniem środowiska agresywnego: kwasów, zasad, wód ściekowych i gruntowych, wody morskiej. Stosuje się do hydroizolacji powierzchni, mających pęknięcia o szerokości rozwarcia nie więcej 0.4 mm.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

Megatron Przenikający nakładany jest na rzetelnie nawilżoną powierzchnię konstrukcji betonowej z jakiejkolwiek strony (wewnętrznej lub zewnętrznej) niezależnie od ciśnienia wody. Materiał jest skuteczny nawet w obecności wysokiego ciśnienia hydrostatycznego.

Oczyścić powierzchnię betonu od kurzu, brudu, produktów ropowych, mleka cementowego, wypotów, tynku, kafelków, farby, innych substancji i materiałów, aktywnych komponentów chemicznych, przeszkadzających przeniknięciu. Oczyszczenie powierzchni betonu należy przeprowadzać za pomocą instalacji wytwarzającej strumień wody pod wysokim ciśnieniem lub innym akceptowalnym sposobem mechanicznym (na przykład, szczotką metaliczną).

Przygotowanie roztworu:

Wymieszać suchą mieszankę z wodą w takiej proporcji: 400 g wody na 1 kg materiału lub 1 część wody na 2 części Megatronu zgodnie z objętością. Wlewać wodę do suchej mieszanki (nie odwrotnie!). Wymieszać ręcznie lub za pomocą miksera o niskich obrotach. Widok przygotowanej mieszanki – rzadki śmietanopodobny roztwór. Gotować taką ilość roztworu, którą da się wykorzystać w ciągu 30 minut. W czasie wykorzystania roztwór regularnie wymieszać. Powtórne dodawanie wody do roztworu jest niedopuszczalne.

Prace, dotyczące nakładania materiału, należy wykonywać w temperaturze nie niżej +5°С. Po przygotowaniu powierzchni i po przygotowaniu składu nałożyć roztwór Megatronu w dwie warstwy szczotką ze sztucznego włókna. Drugą warstwę nakładać na świeżą, lecz stwardniałą pierwszą warstwę, nie wcześniej, niż za 2 godziny, lecz nie później, niż za 6 godzin. Przed nakładaniem drugiej warstwy powierzchnię należy nawilżyć. Uwaga! Wszystkie pęknięcia, złącza, szwy, przylegania, wprowadzenia komunikacji, należy izolować za pomocą Megatron Szowny przepływy pod ciśnieniem – Megatron plomba.

Technologia aplikacji:

Wideo instrukcja:

Specyfikacje:

CharakterystykaZnaczenieZgodnosci
1Widok zewnętrznySypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatkówТУ У 20.5-20841500-01:2018
2Wilgotność według masy %0,5÷0,7ТУ У 20.5-20841500-01:2018
3Termin twardnienia, min.
Poczatek15÷20ТУ У 20.5-20841500-01:2018
Koniec30-40
4Gęstość nasypowa, g/cm31.3ТУ У 20.5-20841500-01:2018
5Podwyższenie wskaźników wodoodporności, stopnie5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
6Dopuszczalne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie %Do 10ТУ У 20.5-20841500-01:2018
7Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykliNie mniej 100÷150ТУ У 20.5-20841500-01:2018
8Odporność betonu na działanie kwasówWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
9Odporność betonu na działanie alkaliaWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
10Odporność betonu na działanie produktów ropowychWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
11UltrafioletNie wywiera wpływuТУ У 20.5-20841500-01:2018
12Temperatura w czasie stosowania, ◦С5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
13 Temperatura eksploatacji, ◦С-60 ÷ +130ТУ У 20.5-20841500-01:2018
14Warunki przechowaniaW suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznejТУ У 20.5-20841500-01:2018
15Gwarancyjny termin przechowania18ТУ У 20.5-20841500-01:2018

Zużycie gotowego roztworu:

0.8 – 1.2 kg roztworu na 1m2 w zależności od równości pokrycia.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -20 do +60°С w nienaruszonym pakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy należy wykorzystywać okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać skażenie skóry).

Zamów