Megatron Dodatek
Megatron Dodatek

Opis materiału:

     Do hydroizolacji betonowych i żelbetonowych konstrukcji oraz wyrobów na stadium, betonowania stosowany jest „Megatron Dodatek“. Stosowanie tego dodatku pozwala na otrzymanie betonu o wysokim poziomie wodoodporności, mrozoodporności oraz podwyższonej wytrzymałości. Dodatek jest dodawany do betonu bezpośrednio przed zamieszaniem na placu budowlanym w mikserze lub urządzeniu betonowym (do roztworu). Bardzo ważne jest uzyskania jednolitej mieszanki „Dodatku“ z betonem, rzetelnie mieszając mieszankę betonową. NIE dodawać suchej mieszanki dodatku do betonu w czasie wymieszania. Do złącz, połączeń, przylegań, komunikacji stosowana jest Hydro uszczelka Megatron i Megatron Szowny.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

     Aktywne środki chemiczne działają w świeżym betonie. Suchą mieszankę wymieszają z wodą w proporcji 1:1.5 - na jedną część suchej mieszanki 1.5 części wody oraz dodają do betonu pod czas przygotowania. Aktywne środki chemiczne materiału równomiernie dzielą się w warstwie betonu, rozpuszczają się w wodzie, wstępują w reakcję z zestawami jonowymi wapniu i aluminium, różnymi tlenkami i solami metali, zawartymi w betonie. Beton z dodatkiem uzyskuje właściwości wodoodporności, paroodporności oraz zdolności do samoleczenia.

Technologia aplikacji:

Regulamin technologiczny

Specyfikacje:

CharakterystykaZnaczenieZgodności 
1Widok zewnętrznySypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatkówТУ У 20.5-20841500-01:2018
2Wilgotność według masy %0,5÷0,7ТУ У 20.5-20841500-01:2018
3Podwyższenie wskaźników wodoodporności, stopnie4ТУ У 20.5-20841500-01:2018
4Gęstość nasypowa, g/cm31,18-1,2ТУ У 20.5-20841500-01:2018
5Dopuszczalne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie %Do 10ТУ У 20.5-20841500-01:2018
6Mrozoodpornośc, ilość cykliF250-F300ТУ У 20.5-20841500-01:2018
7Odporność betonu na działanie kwasówWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
8Odporność betonu na działanie alkaliaWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
9Odporność betonu na działanie produktów ropowychWysokaТУ У 20.5-20841500-01:2018
10UltrafioletNie wywiera wpływuТУ У 20.5-20841500-01:2018
11Temperatura w czasie stosowania, ◦С5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
12Temperatura eksploatacji, ◦С-60 ÷ +130ТУ У 20.5-20841500-01:2018
13Warunki przechowaniaW suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznejТУ У 20.5-20841500-01:2018
14Gwarancyjny termin przechowania18ТУ У 20.5-20841500-01:2018

Zużycie gotowego roztworu:

Dawkowanie dodatku składa od 1.0% suchej mieszanki od masy cementu, lecz poleca się nie mniej, jak 4 kg/m3.

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w nienaruszonym pakowaniu fabrycznym..

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać podrażnienie skóry).

Zamów