Megatron Plomba
Megatron Plomba

Opis materiału:

    Hydroplomba Megatron stosowana do szybkiego zatrzymania przepływu pod ciśnieniem, w tych wypadkach, gdy inne mieszanki są wymywane wodą.

    Sucha mieszanka budowlana składa się ze specjalnego cementu, piasku kwarcowego o pewnej granulometrii, aktywnych dodatków chemicznych, stosowany do szybkiej likwidacji przepływu pod ciśnieniem w konstrukcjach, wykonanych z betonu, kamieniu, cegły.

Właściwości:

Zakres stosowania:

Polecenia, dotyczące nakładania:

    Wymieszać część suchej mieszanki z wodą w takiej proporcji: 250 gramów wody na 1 kg suchego roztworu lub 1 część wody na 3 części suchego roztworu zgodnie z objętością. Optymalna temperatura wody wynosi +20°С. Czas stwardnienia zależy od temperatury wody początku robienia roztworu od 20 do 60 sekund. Widok przygotowanego składu – masa podobna do plasteliny.

    Wykonujemy rozszerzenie i zagłębienie dziury na głębokość nie mniej jak 50 mm i szerokość nie mniej, jak 25 x 25 mm. Do zapewnienia koniecznej wytrzymałości do oporu wodzie. Jama musi mieć formą ogonku jaskółki. Patrz. Tamponowanie przepływu pod ciśnieniem. Część wewnętrzną należy oczyścić od pozostałości słabego betonu. Mieszankę rozpuszczać w proporcji 1:3 na jedną część wody 3 części suchej mieszanki zgodnie z objętością. Uzyskaną mieszankę maksymalnie mocno wcisnąć w jamę przepływu. W zależności od temperatury powierzchni betonowej i mocy filtracji wody należy kontynuować ciśnienie w ciągu 40 – 60 sekund. Im niższa temperatura betonu lub wody, tym powolniej odbywa się twardnienie roztworu. Przy tamponowaniu wielkich pęknięć, jam tamponowanie wykonują od najwyższego punktu pęknięcia (szwa, łącza, przylegania, jamy.

Technologia aplikacji:

Regulamin technologiczny

Specyfikacje:

CharakterystykaZnaczenieZgodności 
1Widok zewnętrznySypiący się proszek ciemnoszarego koloru, bez dodatkówТУ У 20.5-20841500-01:2018
2Wilgotność według masy %0,5÷0,7ТУ У 20.5-20841500-01:2018
3Termin twardnienia, sek.
Początek15÷35ТУ У 20.5-20841500-01:2018
Koniec45-60
4Gęstość nasypowa, g/cm31,33ТУ У 20.5-20841500-01:2018
5Adhezja z betonem, MPа2÷3ТУ У 20.5-20841500-01:2018
6Wytrzymałość do ściskaniaТУ У 20.5-20841500-01:2018
7 dni10ТУ У 20.5-20841500-01:2018
28 dni16ТУ У 20.5-20841500-01:2018
7Marka zgodnie z wodoodpornością, WW 15÷16ТУ У 20.5-20841500-01:2018
8Podwyższenie mrozoodporności, ilość cykliNie mniej 100-150ТУ У 20.5-20841500-01:2018
9UltrafioletNie wywiera wpływuТУ У 20.5-20841500-01:2018
10Temperatura w czasie stosowania, ◦С5ТУ У 20.5-20841500-01:2018
11Temperatura eksploatacji, ◦С-60 ÷ +130ТУ У 20.5-20841500-01:2018
12Warunki przechowaniaW suchym pomieszczeniu, w tarze hermetycznejТУ У 20.5-20841500-01:2018
13Gwarancyjny termin przechowania18ТУ У 20.5-20841500-01:2018

Zużycie gotowego roztworu:

Przechowanie:

Termin gwarancyjny przechowania 18 miesięcy w temperaturze od -60 do +50º С w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Środki bezpieczeństwa:

W czasie pracy stosować okulary ochronne i rękawice gumowe (może powstać podrażnienie skóry).

Zamów