Galeria

Elewator w osiedlu Radywyłów obwodu rówieńskiego, rok 2013. Galerie podziemne wykonane za pomocą "Megatron Szowny" ze stosowaniem poliuretanowej uszczelki. Wykonano PP „Termit”.

Elewator w osiedlu krolevec obwodu rówieńskiego, rok 2013. Galerie podziemne wykonane za pomocą "Megatron Szowny" ze stosowaniem poliuretanowej uszczelki. Wykonano PP „Termit”.

Elewator w osiedlu Horodenka obwodu Iwano – Frankowskiego, rok 2014. Galerie podziemne wykonane za pomocą "Megatron Szowny", "Megatron Plomba".  Wykonano PP „Termit”.

Przepompownia gazu w osiedlu Krasyliw obwodu Chmielnickiego, rok 2014. Podziemny pojemnik pożarowy o objętości 200 m3 wykonany za pomocą "Megatron Szowny", Megatron Przenikający", "megatron Obmazka". Wykonano PP „Termit”

Fonatanna dekoracyjna w kompleksie hotelowym we Lwowie przy ulicy Staroznesenskiej, rok 2015 wykonana za pomocą "Megatron Szowny", "Megatron Plomba". Również zostały wykonane pojemniki podziemne oraz ściana oporowa za pomocą "Megatron Przenikający",megatron Dodatek", „Megatron Obmazka” . Wykonano PP „Termit”.